Woekerpolis

woekerpolis

Een woekerpolis is een benaming voor een beleggingsverzekering met een grote hoeveelheid verborgen kosten welke vooral genomen worden bij aanvang of aan het begin van de looptijd van de verzekering.
Hierdoor is de polishouder bij tegenvallende beleggingsresultaten van de woekerpolis niet of onvoldoende in staat om de doelstelling van de verzekering, bijvoorbeeld aflossen van een hypotheek of aanvulling van het pensioen, te behalen.

Verliespolis

Een woekerpolis wordt ook wel verliespolis genoemd, aangezien er bij woekerpolissen alleen maar verliezers zijn. Het grootste gedeelte van de bezitters van een woekerpolis hebben, en zullen in de toekomst, alleen maar verlies maken door de extreem hoge kosten welke in de premie van de woekerpolis zitten verwerkt.

Hefboomeffect woekerpolis

Alle woekerpolissen zijn beleggingsverzekeringen welke bestaan uit een component kapitaalopbouw en een component overlijdensrisicodekking. Meestal wordt bij overlijden een van te voren afgesproken bedrag uitgekeerd. Doordat het geprognotiseerde eindkapitaal door hoge kosten en tegenvallende beleggingsresultaten niet gehaald wordt, loopt het uit te keren bedrag bij overlijden minder snel terug. Hierdoor dient er van de maandelijks te betalen premie een groter deel te worden aangewend voor de overlijdensrisicodekking waardoor er nog minder overblijft voor kapitaalopbouw.

Opzeggen woekerpolis

Wilt u uw woekerpolis opzeggen ?
Bijna alle grote verzekeraars berekenen geen afkoopkosten meer indien u uw woekerpolis wilt opzeggen.
Het verdient wel aanbeveling om uw woekerpolis te laten bekijken om zodoende naar een beter alternatief te kijken. U had de woekerpolis in het verleden namelijk afgelsoten met een bepaald doel. Dat doel zal er nog steeds zijn, alleen het middel ontbreekt nu.

Controleer woekerpolis