Onze certificering

FFP

Kwaliteitskeurmerk FFP

Onze medewerkers zijn aangesloten bij de Federatie van Financieel Planners.
Gecertificeerd financieel planners zijn natuurlijke personen die zijn toegelaten tot het register van de Stichting Certificering FFP. Deze stichting heeft als doel om de kwaliteit van het aanbod van financieel planners inzichtelijk te maken. Hiervoor zijn regels en een norm (het keurmerk FFP) opgesteld. Uitsluitend gecertificeerd financieel planners mogen gebruik maken van de titel FFP achter hun naam.

U kunt een financieel planner herkennen aan het officiële FFP logo ‘gecertificeerd financieel planner’.

De hoge kwaliteitseisen van de FFP hebben betrekking op zowel vakinhoudelijke kennis, als het gedrag en de aanspreekbaarheid. De vakinhoudelijk kennis van de FFP'er wordt getoetst bij de toelating. Gedurende de certificering wordt de kennis bijgehouden door permanente educatie.

Leo Bolle

 

SEH

De Stichting Erkend Hypotheekadviseur

Onze medewerkers zijn aangesloten bij de SEH.
De Stichting Erkend Hypotheekadviseur (SEH) is opgericht in 1998 en heeft als doel, ten behoeve van een goed advies aan de consument, voorwaarden voor de hypotheekadviseur te scheppen om zijn vakbekwaamheid op een hoger niveau te brengen. Hiervoor ontwikkelt de SEH examens waarmee de hypotheekadviseur zich kan kwalificeren als ‘Erkend Hypotheekadviseur’ en stelt zij jaarlijks een zogenaamd PE-programma samen. Tevens is zij gesprekspartner voor diverse overheidsinstanties en belangengroepen met betrekking tot deskundigheidseisen en andere eisen (zoals integriteit) voor hypotheekadviseurs. Bovendien wil de stichting bijdragen aan het belang van de financiële sector en aan de goede naam van deze sector.

Dick van Diepen

 

DSI

DSI Registratie

DSI heeft als doel het vertrouwen van de consument in de financiële markten te versterken. Dit doet zij door het verstrekken van een persoonsregistratie aan deskundigen binnen de financiële dienstverlening die aan bepaalde eisen voldoen op het gebied van deskundigheid, integriteit en werkervaring. DSI registreert hen in een openbaar register op www.dsi.nl.
Daarnaast verricht DSI de pre- en in-employment screening (DSI PES) voor financieel medewerkers op andere integriteitgevoelige functies. Ook organiseert zij het beslechten van geschillen over beleggen tussen financiële ondernemingen onderling. Zij faciliteert ook de Tucht- en Geschillencommissie en de Commissie van Beroep.

Het werk van DSI is voornamelijk gericht op het bevorderen van de deskundigheid en de integriteit van de financiële dienstverlening. De deskundigen welke gereistreerd staan zijn vooral actief in de handel, de bemiddeling, de advisering en het beheer van financiële diensten en producten.
De stichting DSI is ontstaan in 1999 op initiatief van en wordt breed gesteund door NYSE Euronext Amsterdam en de brancheorganisaties binnen de financiële wereld in Nederland.

Dick van Diepen

 

AFM

AFM Registratie

De Autoriteit Financiële Markten bevordert de zorgvuldige financiële dienstverlening aan consumenten. Bedrijven die financiële diensten verlenen, moeten deskundig, betrouwbaar en integer zijn.
Financieel dienstverleners hebben dan ook een vergunning van de AFM en zijn ingeschreven in de registers van de AFM. De AFM verstrekt deze vergunningen niet zo maar. De onderneming moet daarvoor aan bepaalde eisen voldoen en de bestuurders moeten deskundig en betrouwbaar zijn.

Leo Bolle

Dick van Diepen

 

KiFiD

Kifid Registratie

Kifid is het financiële klachteninstituut. Zij zijn gespecialiseerd in het bemiddelen en het beslissen van geschillen tussen consumenten en financiële dienstverleners. Banken, verzekeraars, pensioenfondsen, intermediairs of andere financiële dienstverlener zijn wettelijk verplicht zich aan te sluiten bij een financieel klachteninstituut.

Kifid is een initiaitief van branche-organisaties in de financiële dienstverlening en wordt gefinancierd door de aangesloten dienstverleners via een stichting.

Het bestuur van Kifid en marktpartijen hebben geen invloed op de behandeling of uitkomst van een klacht. De reglementen en wijze van benoeming waarborgen de onafhankelijke positie van Ombudsman, de Geschillencommissie en Commissie van Beroep. Zij doen zelfstandig en onpartijdig hun werk.

Solide Strategie

FAB Kennemerland

<< Terug