Goede doelen

Red een kind

Red een Kind ondersteunt als ontwikkelingsorganisatie meer dan 200.000 kinderen in Azië en Afrika. Wij kiezen voor regio's en landen waar ernstige armoede heerst en waar gebrek is aan structuren of voorwaarden voor ontwikkeling. Onderwijs en inkomen staan centraal. Met een goede opleiding krijgen kinderen zicht op een betere toekomst. Het ondersteunen van kinderen gebeurt zoveel mogelijk in de thuissituatie. Als ouders zijn overleden, wordt een pleeggezin gezocht. Red een Kind is ervan overtuigd dat thuis bij familie de beste plek is voor een kind om op te groeien. Wij rusten kinderen en hun ouders toe om zelf hun levensomstandigheden te verbeteren, bijvoorbeeld door kinderen naar school te laten gaan en hun ouders te leren hoe ze meer inkomen kunnen verwerven. Zo wordt voorkomen dat extreme armoede wordt doorgegeven aan de volgende generatie. Voor meer informatie: www.redeenkind.nl

red een kind

 

 

 


Jovine

Jovine is wees en zorgt alleen voor haar 5 jongere broertjes en zusjes. Sinds kort heeft ze haar eigen groetetuin. Er is nu voldoende te eten. Jovina lacht weer.