Beleggingsverzekering

beleggingsverzekering

Een beleggingsverzekering is een verzekering waarbij de verzekeringsmaatschappij de premies belegt in een beleggingsfonds.
Dit doet de maatschappij na aftrek van kosten en risicopremies.
Een beleggingsverzekering wordt meestal gesloten voor de aflossing van een hypotheek om extra te sparen voor uw oude dag.
Bij een beleggingsverzekering bent u niet verzekerd tegen tegenvallende beleggingsresultaten, hoewel de naam anders doet vermoeden.

Beleggingsverzekering en woekerpolis

Over het algemeen kan worden gesteld dat bijna alle beleggingsverzekeringen woekerpolissen zijn. Doordat er sprake is van extreem hoge kosten welke in rekening worden gebracht is de verzekeringsnemer niet of onvoldoende in staat om zijn doelstelling te behalen. In dat geval wordt er dan gesproken van een woekerpolis.

Beleggingsverzekering afkopen

Doordat de meeste beleggingsverzekeringen niet het verwachte doelkapitaal behalen, willen de meeste verzekeringnemers hun beleggingsverzekering afkopen.
Dit houdt in dat de huidige waarde van de polis wordt uitgekeerd na aftrek van alle kosten. Aangezien de meeste kosten in de eerste paar jaar worden gemaakt, is de afkoopwaarde vaak vele malen lager dan de waarde van de polis.

Het verdient daarom aanbeveling om eerst uw polis goed te laten controleren door een financieel specialist om te bekijken of afkoop zinvol is en of er betere alternatieven zijn.

Controleer uw beleggingsverzekering

Laat nu direct vrijblijvend uw beleggingsverzekering controleren en kom er direct achter of u in het bezit bent van een woekerpolis.

Controleer beleggingsverzekering